சிறந்த குறுநாவல்களுக்குப் பரிசு வழங்கும் குவிகம் குறும் புதினம் போட்டி 2022-23

“குவிகம்” இணைய இதழ் குறும் புதினங்கள், அதாவது, குறுநாவல்களுக்கான ஒரு போட்டியை அறிவித்துள்ளது. சிறந்த குறுநாவல்களுக்கு வழங்கப்படும் பரிசுகளின் விவரம்:

முதல் பரிசு: ரூ 5000
இரண்டாம் பரிசு: ரூ 3000
மூன்றாம் பரிசு: ரூ 2000
பிரசுரத்துக்குத் தேர்வாகும் மற்ற குறுநாவல்களுக்கு: ரூ 1000

உங்கள் குறுநாவல்கள் 4000இலிருந்து 8000 சொற்களுக்குள் இருக்கவேண்டும். இதற்குமுன் எங்கும் வெளியாகியிருக்கக்கூடாது. யுனிகோட் எழுத்துருவில் இருக்கவேண்டும்.

குறுநாவல்களை அனுப்பவேண்டிய மின்னஞ்சல் முகவரி: kurumpudhinam@gmail.com
குறுநாவல்களை அனுப்பவேண்டிய கடைசி நாள்: 15 டிசம்பர் 2021

அனைவரும் இந்தப் போட்டியில் கலந்துகொள்ளுங்கள், வெற்றிபெறுங்கள், வாழ்த்துகள்!

***

Keywords: Competition, Competitions, Contest, Contests, Prize, Prizes, Novels, Novel, நாவல், Novelettes, Novelette, Novella, Novellas, குறுநாவல், குறு நாவல், குறும் புதினம், குறும்புதினம்

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s