முத்தமிழ்க் காவலர் கி. ஆ. பெ. விசுவநாதம் சிறுகதைப் போட்டி

முத்தமிழ்க் காவலர் கி. ஆ. பெ. விசுவநாதம் சிறுகதைப் போட்டியை அறிவித்துள்ளது “நம் உரத்த சிந்தனை” மாத இதழ். இதுபற்றிய தகவல்கள் இங்குள்ளன:

முதல் பரிசு: ரூ 3000/-
இரண்டாம் பரிசு: ரூ 1000/-
மூன்றாம் பரிசு: ரூ 500/- (இரண்டு பேருக்கு)

  • சிறுகதைகள் நான்கு பக்கங்களுக்கு (ஏ4) மிகக்கூடாது. தெளிவான கையெழுத்தில் அல்லது தட்டச்சில் (Unicode Font) இருக்கலாம்.
  • கதையுடன் எழுத்தாளர் குறிப்பு, ஒளிப்படம் இணைக்கவேண்டும்
  • கதைகளை அனுப்பவேண்டிய முகவரி: urathasinthanai@gmail.com
  • கதைகளை அனுப்பவேண்டிய கடைசி நாள்: 25.10.2021
    விசாரணைகளுக்கு: 9444011105, 9444908282

போட்டியில் கலந்துகொள்ளும் அனைத்து எழுத்தாளர்களுக்கும் “எழுதுவோம்” குழுவின் வாழ்த்துகள்.

***

Keywords: Short Story competition, Short Story prize, Prizes, Prize, Short Stories, Short Story, Shortstories, Shortstory, சிறுகதைகள், சிறுகதை, பரிசு, பரிசுப் போட்டி, பரிசுப்போட்டி

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s