இலக்கிய நோபல் பரிசு பெறுகிறார் அப்துல்ரஜாக் குர்னா

இந்த ஆண்டுக்கான இலக்கிய நோபல் பரிசு தான்சானியாவைச் சேர்ந்த எழுத்தாளர் அப்துல்ரஜாக் குர்னா அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. உலகின் மிக உயர்ந்த இலக்கிய விருதை வெல்லும் அவருக்கு நம் மனமார்ந்த வாழ்த்துகள்.

அப்துல்ரஜாக் குர்னா அவர்களுடைய நூல்களை இங்கு காணலாம்.

நோபல் பரிசு வென்ற பல எழுத்தாளர்களுடைய கதைகளை இந்த நூலில் படிக்கலாம்.

***

Keywords: Nobel, Nobel Prize, Nobel Winner, Nobel Laureate, Nobel 2021, Nobel Prizes 2021, Nobel Prize 2021, Nobel Prize for Literature, Nobel Prize for Literature 2021, Abdulrazak Gurnah

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s