மோசமான எழுத்தும் ஒரு பாடம்தான்!

நல்ல எழுத்து நம்மைச் சிறப்பாக எழுதவைக்கும். ‘அட, நாமும் இவரைப்போல் எழுதணும்’ என்ற ஊக்கத்தை உண்டாக்கும். அதில் என்னென்ன நல்ல அம்சங்கள் உள்ளன, அவற்றை நாம் எப்படிப் பயன்படுத்திக்கொள்வது என்றெல்லாம் சிந்திக்கச்செய்து நம் எழுத்தை மேம்படுத்தும்.

ஒருவிதத்தில், கெட்ட எழுத்துகளும் நமக்குப் பாடம் கற்றுத்தருகின்றன. எப்படி எழுதவேண்டும் என்பதைப்போல், எப்படி எழுதக்கூடாது என்பதும் முக்கியமான பாடம்தான்.

அதனால், மோசமாக எழுதப்பட்ட ஒரு கதை அல்லது கட்டுரையைப் படிக்கும்போது முகம் சுளிக்காமல், அதில் என்ன மோசமாக உள்ளது, அது ஏன் நமக்குப் பிடிக்கவில்லை என்று சிந்திக்கலாம். அதன்மூலம், வருங்காலத்தில் நாம் எழுதும் கட்டுரைகளில் அந்தப் பிழைகள் வராமல் பார்த்துக்கொள்ளலாம்.

ஆனால் அதற்காக, எல்லாருடைய படைப்புகளிலும் குறை கண்டுபிடிப்பதை நோக்கமாகக் கொள்ளக்கூடாது. அது நமக்கு ஓர் எதிர்மறை மனநிலையை உண்டாக்கிவிடும். நல்லதைப் பாராட்டவேண்டும், அதிலிருந்து கற்றுக்கொள்ளவேண்டும், மோசமானதை (மனத்துக்குள்ளாவது) விமர்சிக்கவேண்டும், அந்தப் பிழையை நாம் செய்யாமல் பார்த்துக்கொள்ளவேண்டும், இந்த எளிய வழிமுறை நம் எழுத்தை இன்னும் நன்றாக ஆக்கும்.

சொல்லப்போனால், வாழ்க்கை மேம்பாட்டுக்கும் இதுதான் வழி!

***

Keywords: Learning, Learning from errors, Learning from mistakes, Learn from errors, Learn from mistakes, Criticism, Praise, Appreciation, Kudos, Accolades, Analysis, Learning

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s