பன்னாட்டுத் தொழிலாளர் அமைப்பு நடத்தும் கட்டுரை, வீடியோ, ஆடியோப் போட்டி

சென்ற ஆண்டில் கோவிட்-19ஆல் தொழிலாளர்கள் இடம் பெயர்தல், அவர்களுக்கு நியாயமான வேலைகள் கிடைத்தல் ஆகியவற்றைப்பற்றி நீங்கள் ஏதேனும் கட்டுரைகள், புகைப்படக் கட்டுரைகள், வீடியோக்கள், ஒலிப்பதிவுகளை வெளியிட்டிருக்கிறீர்களா? ஆம் எனில், இதற்காக பன்னாட்டுத் தொழிலாளர் அமைப்பு (International Labour Organization) நடத்தும் போட்டியில் நீங்கள் பங்கேற்கலாம், பரிசுகளை வெல்லலாம்.

இந்தப் போட்டிக்கு நீங்கள் தமிழ்க் கட்டுரைகளையும் அனுப்பலாம். ஆனால், அத்துடன் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பையும் சேர்த்து அனுப்பவேண்டும்.

உங்கள் கட்டுரைகள், பதிவுகள் அக்டோபர் 15க்குள் இணையம்மூலம் அனுப்பப்படவேண்டும். அதற்கான படிவம் இங்கு உள்ளது.

இந்தப் போட்டியைப்பற்றிய கூடுதல் தகவல்களுக்கு, இங்கு க்ளிக் செய்யுங்கள்.

போட்டியில் பங்கேற்கும் உங்களுக்கு மனமார்ந்த வாழ்த்துகள்!

***

Keywords: Competition, Competitions, Contest, Contests, Award, Awards, Prize, Prizes, Articles, Article, Photo Story, Photo Stories

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s