செம்மொழித் தமிழ் விருதுகளைப் பெறும் தமிழ் அறிஞர்கள்

தொல்லியல், கல்வெட்டியல், நாணயவியல், இலக்கியம், மொழியியல், படைப்பிலக்கியம், இலக்கியத் திறனாய்வு, மொழிபெயர்ப்பு, நுண்கலைகள் ஆகிய துறைகளில் செம்மொழித் தமிழாய்வுக்குச் சிறந்த பங்காற்றிய அறிஞர்களுக்கு வழங்கப்படும் ‘செம்மொழித் தமிழ் விருதுகள்’ அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த விருதைப் பெறும் 10 அறிஞர்கள்:

  • முனைவர் வீ. எஸ். ராஜம்
  • பேராசிரியர் பொன். கோதண்டராமன்
  • பேராசிரியர் இ. சுந்தரமூர்த்தி
  • பேராசிரியர் ப. மருதநாயகம்
  • பேராசிரியர் கு. மோகனராசு
  • பேராசிரியர் மறைமலை இலக்குவனார்
  • பேராசிரியர் கா. ராஜன்
  • பேராசிரியர் உல்ரிக் நிக்லாஸ்
  • கவிஞர் ஈரோடு தமிழன்பன்
  • பேராசிரியர் கு. சிவமணி

விருது பெறும் அறிஞர்களுக்கு “எழுதுவோம்” குழுவின் மனமார்ந்த வாழ்த்துகள்.

***

Keywords: Awards, Award, Tamil, Thamizh, Classical Language, Classic Tamil

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s