சிறந்த இதழாளருக்கு ஆண்டுதோறும் “கலைஞர் எழுதுகோல் விருது” & ரூ 5 லட்சம் பரிசுத்தொகை

சமூக மேம்பாடு, விளிம்பு நிலை மக்களின் மேம்பாட்டுக்காகப் பங்காற்றிவரும் ஒரு சிறந்த இதழாளருக்கு ஆண்டுதோறும் “கலைஞர் எழுதுகோல் விருது” வழங்குவதாகத் தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. மாண்புமிகு செய்தித்துறை அமைச்சர் திரு. மு. பெ. சாமிநாதன் அவர்கள் இதை அறிவித்தார்கள். இந்த விருது பெறும் இதழாளருக்கு ரூ 5 லட்சம் பரிசுத்தொகை மற்றும் பாராட்டுச் சான்றிதழ் வழங்கப்படும்.

சிறந்த இதழாளர்களை ஊக்குவிக்கும் இந்த அறிவிப்புக்காகத் தமிழக அரசுக்கு நம் நன்றிகள்.

தகவல்: சென்னை வானொலி

***

Keywords: Journalists, Journalist, Journalism, Awards, Award, Prize, Tamil Nadu Government, Tamilnadu Government, Kalainjar, Karunanidhi, Kalainjar Karunanidhi, கலைஞர், கருணாநிதி, மு. கருணாநிதி, முக, Mu. Karunanidhi

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s