உங்கள் எழுத்தாளர் இணையத் தளத்தை மேம்படுத்த உதவும் இலவசச் சேவை

எழுத்தாளர்கள் தங்களைப்பற்றிய அறிமுகத்தை, தங்களுடைய படைப்புகளை இணையத்தில் வைப்பது அவசியம், அது அவர்களுடைய Author Brand மேம்பாட்டுக்கு உதவும், வாசகர்கள், பதிப்பாளர்கள், மற்றவர்களை எளிதில் சென்று சேர உதவும். இதுபற்றி ஏற்கெனவே நம்முடைய தளத்தில் எழுதியிருந்தோம், அந்தக் கட்டுரையின் இணைப்பை இங்கு காணலாம்.

ஆனால், எல்லா இணையத் தளங்களும் எளிதில் வாசகர்களை, பிறரைச் சென்றடைந்துவிடுவதில்லை. அதற்கென்று சில நுணுக்கங்கள் உள்ளன, அவற்றைக் கற்றுக்கொண்டு பின்பற்றினால்தால் எழுத்தாளர்கள் தங்கள் தளங்களைப் புகழ் பெறச் செய்ய இயலும்.

இப்போது, Conversion Crimes என்ற நிறுவனம் உங்களுடைய தளத்தை இலவசமாக ஆராய்ந்து தன்னுடைய விமர்சனத்தைத் தர முன்வருகிறது. இவர்கள் உங்கள் தளத்தைப் பார்த்து அதை எப்படியெல்லாம் மேம்படுத்தலாம் என்பதற்கான வல்லுனர் உதவிக் குறிப்புகளை (Expert Tips) வழங்குகிறார்கள். இந்தச் சேவையைப் பயன்படுத்திக்கொண்டு உங்கள் எழுத்தாளர் தளத்தை இன்னும் நன்றாக ஆக்குங்கள். அதற்கு நீங்கள் இங்கு க்ளிக் செய்யவேண்டும்.

பின்குறிப்பு: இந்தச் சேவை தற்போது ஆங்கிலத் தளங்களுக்குதான் வழங்கப்படுகிறது; ஆனால், அவர்கள் வடிவமைப்பு சார்ந்த ஆலோசனைகளைதான் அளிக்கிறார்கள் என்பதால், மொழி ஒரு தடையாக இருக்காது, தமிழ் எழுத்தாளர்களும் விண்ணப்பம் செய்யலாம் என்றுதான் தோன்றுகிறது, முயன்று பாருங்கள்.

***

Keywords: Websites, Web sites, Website, Web site, Website review, Website Analysis, Website Report, Usability, Free, Free Service, Site Review

1 Comment

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s