புதுப்பிக்கக்கூடிய ஆற்றல் தொடர்பான கட்டுரைகளுக்கு ரூ 90,000 நல்கை வழங்குகிறது EJN அமைப்பு

Renewable Energy எனப்படும் புதுப்பிக்கக்கூடிய ஆற்றல் தொடர்பான ஆழமான 10 கட்டுரைகளுக்குச் சராசரியாக ரூ 90,000 அளவில் நல்கை வழங்குகிறது EJN (Earth Journalism Network) அமைப்பு. உங்களுடைய கட்டுரைகள் ஆங்கிலத்திலோ இந்திய மொழிகளிலோ அமையலாம், இந்தத் துறையில் நடந்துவரும் புதுமையான முயற்சிகளை விளக்கும்வகையில் எழுதப்படலாம்.

இந்த நல்கை தொடர்பான கூடுதல் தகவல்கள், விண்ணப்பிப்பதற்கான இணைப்பு ஆகியவை இங்கு உள்ளன. இந்தத் துறையில் திறமையும் முனைப்பும் உள்ள எழுத்தாளர்கள், இதழாளர்கள் இதைப் பயன்படுத்திக்கொள்ளுங்கள், வாழ்த்துகள்.

பொறுப்பு துறப்பு: எங்களுக்குக் கிடைத்த நல்கை அறிவிப்பை உங்கள் வசதிக்காக இங்கு வெளியிட்டுள்ளோம். இதுபற்றிய கூடுதல் தகவல்களுக்கு மேற்குறிப்பிட்டுள்ள இணையத் தள முகவரியை அணுகுங்கள். இது தொடர்பான உங்கள் நடவடிக்கைகளுக்கு, அவற்றின் விளைவுகளுக்கு “எழுதுவோம்” தளம் பொறுப்பேற்காது.

***

Keywords: Grants, Grant, Renewable Energy, Alternative Energy, Renewable Energy Sources, Alternative Energy Sources, Journalists, Journalism, Writers, Writer, Authors, Author, Creators, Creator

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s