எழுத்தாளருக்குத் தேவையான திறமைகள் என்னென்ன?

ஓர் எழுத்தாளர்களுக்கு என்னென்ன திறமைகள் இருக்கவேண்டும் என்று நினைக்கிறீர்கள்? எங்களுக்குத் தோன்றிய சிலவற்றை இங்கு வழங்கியுள்ளோம். உங்கள் கருத்துகளையும் எழுதுங்கள்:

 • தன்னைச் சுற்றி நடப்பவற்றைக் கூர்ந்து கவனிக்கும் திறமை
 • அதை எழுத்தில் பதிவுசெய்யவேண்டும் என்கிற ஆர்வம்
 • நல்லவற்றைச் சொல்லவேண்டும் என்கிற சமூகப் பொறுப்பு, அக்கறை
 • உண்மை, நேர்மை
 • கூர்ந்து கவனிக்கும் திறமை
 • நினைவாற்றல்
 • தன்னுடைய வாசகர் யார் என்கிற தெளிவு
 • வாசகர்மீது அக்கறை
 • நல்ல வாசிப்புத் திறன் (நன்கு படித்தவர்களால்தான் நன்கு எழுத இயலும்)
 • எழுத நினைப்பதை ஒழுங்குபடுத்திக் கட்டமைப்புக்குக் கொண்டுவரும் திறமை
 • ஆராய்ச்சித் திறமை (நூல்கள், ஆவணப் படங்கள், பேட்டிகள், இன்னும் பல வகைகளிலிருந்து)
 • நேரடிக் களப்பணி (தொடர்புடைய நபர்களைச் சந்தித்துப் பேட்டி எடுத்தல், நிகழ்வுகள் நடந்த இடங்களைப் பார்வையிட்டுக் குறிப்பெடுத்தல் போன்றவை)
 • (ஓரளவு) பிற மொழித் திறன் (ஆராய்ச்சிக்கு)
 • பொய்ச் செய்திகளைக் கண்டறிகிற, தகவல்களை உறுதிப்படுத்துகிற திறன்
 • குறிப்பெடுக்கும் திறமை
 • நூலைத் திட்டமிடும் திறன்
 • எழுத்துக் கருவிகளைக் கையாளும் திறன் (பேனா/கணினி/செல்பேசி/மென்பொருள்கள் போன்றவை)
 • எழுத்து, மொழி வல்லமை, சொல் வளம்
 • பல்வேறு எழுத்து உத்திகள்
 • இலக்கணத் திறன்
 • தொடர்ந்து எழுதும் ஒழுங்கு
 • பொறுமை (திரும்பத் திரும்ப வெவ்வேறுவிதமாக எழுதுதல், திருத்துதல் போன்றவை)
 • அழகுணர்ச்சி
 • எளிய எடுத்துக்காட்டுகளைப் பயன்படுத்திப் புரியவைக்கும் திறன்
 • குழப்பமின்றி விளக்குதல், வாதாடுதல் திறன்
 • தொகுத்துச் சொல்லும் திறன்
 • பிழை திருத்தும் திறன்
 • ஈர்ப்பான தலைப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கும் திறன்
 • பிறருடைய கருத்துகளைக் கேட்டு, அவற்றில் சரியானவற்றைப் பயன்படுத்திக்கொள்ளும் திறன்
 • நூலை முன்வைக்கும் (Proposing) திறன், நூலின்மீது பிறருக்கு ஆர்வத்தைக் கொண்டுவருதல்
 • பதிப்பு உலகத்தைப்பற்றிய அறிவு
 • (ஓரளவு) சட்ட, பொருளாதார அறிவு
 • (ஓரளவு) சந்தைப்படுத்தல், விளம்பரத் திறன்
 • (ஓரளவு) இலக்கிய, வணிகத் தொடர்புகள்

இவை அனைத்தும் ஒவ்வோர் எழுத்தாளருக்கு இருக்கவேண்டும் என்று கட்டாயம் இல்லை, எனினும், எவ்வளவு கூடுதலாக உள்ளதோ, அவ்வளவு நல்லது.

இதில் எந்தெந்தத் திறமைகள் உங்களுக்கு உள்ளன? எவற்றை வளர்த்துக்கொள்ள விரும்புகிறீர்கள்? எழுத்தாளர்களுக்குத் தேவையான மற்ற முக்கியத் திறன்கள் என்று நீங்கள் நினைப்பவை எவை? கமெண்ட்ஸ் பகுதியில் சொல்லுங்கள், கற்றுக்கொள்வோம்.

***

Keywords: Writing, Planning, Researching, Authors, Writers, Author, Writer, Books, Book, Skills, Skill, Skillset, Author Skills, Writer Skills, Writing Skills

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s