உங்கள் படைப்புகளின் எடிட்டிங் பணியில் உதவும் இணையத் தளம் : Woord

நாம் எழுதியதை நன்கு எடிட் செய்து பதிப்பிப்பது முக்கியம். இதன்மூலம் நம் எழுத்தில் இருக்கக்கூடிய பிழைகளையெல்லாம் திருத்தி வாசகருக்கு உயர் தரத்திலான ஒரு படைப்பை வழங்கலாம்.

இப்படி நம் எழுத்தை எடிட் செய்யப் பல வழிகள் உள்ளன. அவற்றில் முதன்மையான ஒன்று, அதைப் படித்துப்பார்ப்பது, அந்த ஒலி நமக்குப் பல பிழைகளைச் சுட்டிக்காட்டும், அவற்றைச் சட்டென்று சரிசெய்துவிடலாம்.

Woord என்ற இணையத் தளம் எழுத்து வடிவில் உள்ள நம் படைப்புகளை ஒலி வடிவில் மாற்றி அழகாகப் படித்துக் காண்பிக்கிறது. உரிய திருத்தங்களைச் செய்தபின் மீண்டும் அதை Woordல் ஒலி வடிவில் கேட்டு உறுதிசெய்துகொள்ளலாம்.

ஒரே பிரச்சனை, இந்த வசதி ஆங்கிலம், ஹிந்தி உள்ளிட்ட பல மொழிகளிலும் கிடைத்தாலும், தமிழில் இல்லை. வருங்காலத்தில் இந்தச் சேவை தமிழுக்கும் நீட்டிக்கப்படும் என்று நம்புவோம். அதுவரை, நம் ஆங்கில எழுத்துக்கு எடிட்டிங் உதவியாளராக இந்தச் சேவையைப் பயன்படுத்திக்கொள்வோம்.

Woord இணையத் தளச் சேவையைப் பயன்படுத்த, இங்கு க்ளிக் செய்யுங்கள்.

***

Keywords: Text to speech, TTS, Text to Audio, எழுத்து, ஒலி, எழுத்து ஒலி மாற்றி, Editing, Proofreading, Proof Reading, Edit, Editor, திருத்தம், பிழை திருத்தம், ஒலி வடிவம், ஒலிவடிவம், எழுத்திலிருந்து ஒலி

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s