இலவசம் : Ricardo Fayet எழுதிய How To Market A Book நூல் #FREE

புத்தகத்தை எழுதுவதுடன் ஓர் எழுத்தாளருடைய வேலை நிறைவடைந்துவிடுவதில்லை. அந்தப் புத்தகத்தைச் சரியானவர்களிடம் கொண்டுசேர்ப்பதும் அவருடைய பணிதான். இன்றைய எழுத்தாளர்கள் இந்தக் கலையையும் கற்றுக்கொள்ளவேண்டியிருக்கிறது.

அவ்வகையில், Ricardo Fayet எழுதிய How To Market A Book என்ற கிண்டில் மின்னூல் இன்று இலவசமாகக் கிடைக்கிறது. இங்கு க்ளிக் செய்து இதை இலவசமாகப் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். மார்க்கெட்டிங் நுட்பங்களை அறிந்து உங்கள் புத்தகத்தை இன்னும் புகழ் பெறச் செய்யுங்கள். மற்ற எழுத்தாளர்களுக்கும் இந்த இலவசச் சலுகையைப்பற்றிச் சொல்லுங்கள்.

How to Market A Book நூலை இலவசமாக டவுன்லோட் செய்ய, இங்கு க்ளிக் செய்யுங்கள்.

***

Keywords: Marketing, Market, Marketer, Marketers, Marketing Techniques, Marketing Tips, Book Marketing, Book Deal, Free Books, Books, Book, eBook, eBooks, Kindle

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s