நல்ல சிறுகதை எழுதக் கற்றுத்தரும் Writing இதழின் Masterclass

புகழ் பெற்ற “Writing” இதழ் சிறந்த சிறுகதை நுட்பங்களைக் கற்றுத்தரும் Masterclass இதழொன்றை வெளியிட்டுள்ளது. செவ்வியல் (Classic) சிறுகதைகளை எடுத்துக்கொண்டு அவற்றை ஆராய்ந்து அதன்மூலம் கற்றுத்தரும் பாணியில் இந்த இதழ் அமைந்துள்ளது.

இந்தச் சிறப்பிதழை டிஜிட்டல் வடிவில் வாங்குவதற்கு இங்கு க்ளிக் செய்யுங்கள்.

***

Keywords: Short Story, Short Stories, Shortstory, Shortstories, Story, Stories, Story Writing, Classics, Classic, Learn to write, Learn to write stories, Writing Stories, Authors, Writers, Writing, Master Class, Masterclass

1 Comment

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s