எழுத்தாளர்கள் விமர்சனங்களைப் பொருட்படுத்தவேண்டுமா?

எழுத்தாளர்களுடைய முன்னேற்றத்துக்கு, அவர்களுடைய எழுத்துகள் சிறப்பாக அமைவதற்கு விமர்சனங்கள் மிகவும் முக்கியம். நூலைப் படித்து அதை இன்னும் சிறப்பாக்குவதற்கு என்ன செய்யலாம் என்று ஆக்கப்பூர்வமான விமர்சனங்களை முன்வைக்கிற விமர்சகர்களை நாம் கொண்டாடவேண்டும், அவர்களுடைய கருத்துகளைக் கேட்டு, உரியவற்றை மாற்றிக்கொள்ளவேண்டும், மற்றவற்றை மறந்துவிடலாம்.

அதனால்தான், நம்முடைய எழுதுவோம் தளத்திலும் எழுத்துபற்றிய அனைத்துத் தளங்களிலும் விமர்சனங்களைப் பெறுவது, அவற்றைப் பயன்படுத்திக்கொள்வது ஆகியவற்றுக்கு மிகுந்த முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுகிறது. Alpha Readers, Beta Readers என விமர்சகர்களைப் பிரித்து அவர்களுக்கு உங்கள் படைப்புகளை முதலில் படிக்கக் கொடுங்கள் என்று வலியுறுத்துகிறோம். எழுதுபவர், எடிட் செய்பவருக்குத் தெரியாத பல குறைகள், மேம்பாடுகள் இவர்களுக்குத் தெரியக்கூடும், அவை நூலைச் சிறப்பாக்கும்.

புத்தகம் வெளியானபிறகும், அமேசான் போன்ற தளங்களில் அதற்கு எழுதப்படும் விமர்சனங்களை எழுத்தாளர்கள் ஊன்றிக் கவனிக்கிறார்கள். அதிலிருந்து பல விஷயங்களைக் கற்றுக்கொண்டு தங்களுடைய வருங்காலப் புத்தகங்களில் செயல்படுத்துகிறார்கள்.

எனினும், எல்லா விமர்சனங்களும் இப்படி ஆக்கப்பூர்வமாக அமைவதில்லை. சும்மா வீம்புக்கென்று திட்டுகிறவர்கள் இருக்கிறார்கள். இவர்களை எண்ணி மனம் வருந்திக்கொண்டிருந்தால் எழுதுவதற்கு ஏது நேரம்? புறந்தள்ளிவிட்டுச் செல்லப் பழகவேண்டும்.

இந்தக் கோணத்தில் சிந்திக்கும்போது, இன்று ட்விட்டரில் படித்த ஒரு சுவையான கருத்தை உங்கள் பார்வைக்கு வைக்கிறோம்:

பல நேரங்களில், உங்களை விமர்சிக்கிறவர்கள் உங்களைவிடக் குறைவாகப் படைத்துக்கொண்டிருப்பவர்களாக இருப்பார்கள்.

: ஶ்ரீராம்

***

Keywords: Writers, Authors, Criticism, Review, Comments, Feedback, Reviews, Book Review, Book Reviews, Critics, Reviewers, Critic, Reviewer, Feedback Provider, Reader, Alpha Reader, Beta Reader, Readers, Alpha Reader, Beta Readers, Books, Book, Ebooks, Ebook, Creativity

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s