தமிழில் பிழை திருத்தும் மென்பொருள்: வாணி

ஆங்கிலத்தில் நம்முடைய பிழைகளைத் திருத்துகிற பல மென்பொருள்கள் உள்ளன. Microsoft Word உள்ளிட்ட பல எழுதும் மென்பொருட்களில் இதுபோன்ற திருத்தும் மென்பொருள்களும் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. Grammarlyபோன்ற தனிப் பிழை திருத்தும் தளங்களும் உள்ளன.

தமிழில் எழுதுவோருக்கு இதுபோன்ற வசதிகள் உண்டா?

கணினி மற்றும் மொழி ஆர்வலரான நீச்சல்காரன் அவர்கள் உருவாக்கியிருக்கும் ‘வாணி‘ என்ற மென்பொருளைப் பயன்படுத்திப் பாருங்கள். உங்களுடைய எழுத்தில் இருக்கக்கூடிய எழுத்துப் பிழைகளைக் கண்டறிந்து அழகாக அடிக்கோடிட்டுக் காண்பிக்கும். நிறைய எழுதுகிறவர்கள், பிழையின்றி எழுதவேண்டும் என்ற ஆர்வம் கொண்ட எழுத்தாளர்கள், மொழிபெயர்ப்பாளர்களுக்கு இது மிகவும் பயனுள்ளது.

இதுபோன்ற மென்பொருள்கள் எல்லா எழுத்து மென்பொருள்களிலும் வரவேண்டும். அப்போதுதான் தமிழ் எழுத்தில் மலிந்துள்ள பிழைகள் குறையும்.

‘வாணி’ மென்பொருளைப் பயன்படுத்த, இங்கு க்ளிக் செய்யுங்கள்.

***

Keywords: Spellchecker, Spell Checker, Spellchecking, Spell Checking, பிழை திருத்தம், பிழைத் திருத்தம், பிழைதிருத்தம், பிழைத்திருத்தம், மெய்ப்பு, மெய்ப்பு பார்த்தல், Proofreading, Proof Reading, பிழை திருத்துதல், பிழைதிருத்துதல், எடிட்டிங், எடிட்டர், பிழை திருத்துபவர், பிழையின்றி எழுதுவோம், தமிழ் மென்பொருள், Tamil Software

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s