ஒரு புத்தகம் எழுதும்போது என்னமாதிரி எதிர்பார்ப்புடன் எழுதவேண்டும்?

கணினி உலகில் டென்னிஸ் ரிட்சி மிகப் பெரிய ஆளுமை. Unix, C என்ற பிரமாண்டமான தாக்கம் கொண்ட இரண்டு படைப்புகளுக்குச் சொந்தக்காரர் இவர். ஒரே மனிதர் இரண்டு நோபல் பரிசுகளை வாங்குவதுபோன்ற சாதனை இது.

அவரிடம் ஒரு பேட்டியாளர் கேட்கிறார், ‘புதிய கணினி மொழிகளை உருவாக்குபவர்களுக்கு உங்கள் அறிவுரை என்ன?’

இதற்கு டென்னிஸ் சொல்லும் பதில் மிகச் சுவையானது, ‘கற்றுக்கொள்ளும் நோக்கத்துடன் உங்களுடைய புதிய மொழியை உருவாக்குங்கள், அதை யாரும் பயன்படுத்துவார்கள் என்று எதிர்பார்க்காதீர்கள்.’

இந்த அறிவுரை சற்று முரட்டுத்தனமாகத் தோன்றலாம். ஆனால், அதற்கான காரணங்களை அவரே அழகாக விளக்குகிறார்:

1. புதிய கணினி மொழிகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவது ஒரு லாட்டரிப் பரிசுபோலதான். (டென்னிஸ் உருவாக்கிய) Cஐவிட அழகான பல மொழிகள் உள்ளன, ஆனால், அவை புகழ் பெறவில்லை.

2. இதனால், நீங்கள் ஒரு நல்ல மொழியை உருவாக்கிவிட்டு, அதை யாரும் பயன்படுத்தவில்லை என்று புலம்புவதைவிட, இதை உருவாக்கியதன்மூலம் நான் ஒரு நல்ல விஷயத்தைக் கற்றுக்கொண்டேன் என்று மன நிறைவு அடையலாம். அது இந்தப் பணியின்மூலம் கண்டிப்பாக உங்களுக்குக் கிடைக்கக்கூடிய நன்மை, லாட்டரிப் பரிசு இல்லை.

3. இந்த எதிர்பார்ப்புடன் நீங்கள் வேலையைத் தொடங்கினால், ஒருவேளை அந்த மொழி வெற்றி பெறாவிட்டால் ஏமாற்றம் குறையும், வெற்றி பெற்றால் மகிழ்ச்சி கூடும்.

இப்போது, மேலே உள்ள குறிப்பில் கணினி மொழி என்பதற்குப் பதில் புத்தகம் என்று மாற்றிப் படியுங்கள், இது எழுத்தாளர்களுக்கான நல்ல அறிவுரையாக மாறிவிடும்!

***

டென்னிஸ் உள்ளிட்ட 20 தொழில்நுட்ப வல்லுனர்களுடைய கதைகளை என்னுடைய ‘கம்ப்யூட்டருடன் பேசியவர்கள்’ நூலில் படிக்கலாம். அதற்கான இணைப்பு இங்கு உள்ளது.

Keywords: Dennis Ritchie, C, Unix, Advice, Programming Language, Books, Book, Authors, Writers, Writing, Results, Success

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s