தமிழில் புதிய பதிப்பாளர்: காமன்ஃபோல்க்ஸ்

புத்தக விற்பனைக்காகப் புகழ் பெற்றுள்ள காமன்ஃபோல்க்ஸ் இணையத் தளம் இப்போது பதிப்புத்துறையிலும் நுழைகிறது. அவர்கள் வெளியிடும் நூல்களை இங்கு காணலாம்.

பதிப்புத்துறையில் நுழையும் காமன்ஃபோல்க்ஸ் நிறுவனத்தை “எழுதுவோம்” குழுவினர் சார்பில் மனமார வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய நூல்களைப் படிக்க ஆவலுடன் இருக்கிறோம். சிறந்த நூல்களை வெளியிட்டுப் பல பரிசுகளையும் வணிக வெற்றிகளையும் பெறுவீர்கள். எழுத்தாளர்களை மதிப்புடன் நடத்தி வெற்றி காணுங்கள். வாழ்த்துகள்!

Keywords: Publishing, Publisher, Publishers, Tamil Publisher, Tamil Publishing, Commonfolks, Commonfolks.in, Common Folks, Thamizh, Thamil, New Publisher, Best Wishes

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s