மொழிபெயர்ப்புக்கு அனுமதி பெறுவது எப்படி?

பிற எழுத்தாளர்களுடைய படைப்புகளை மொழிபெயர்க்கும்போது அவர்களுடைய அனுமதி பெறுவது எப்படி?

டாக்டர் பி. சந்திரமௌலி

பெரும்பாலான எழுத்தாளர்களுக்குச் சொந்த இணையத் தளம் உள்ளது. அல்லது, அவர்களை ஃபேஸ்புக், ட்விட்டர் போன்ற பக்கங்களில் கண்டறியலாம். அதன்மூலம் அவர்களுக்கு எழுதி அனுமதி கேட்கலாம். எழுத்தாளர் அல்லது அவருடைய உதவியாளர் ஒருவர் உங்களுக்குப் பதில் அனுப்புவார், அனுமதி வழங்குவார் அல்லது அதற்கான விதிமுறைகளைப் பேசுவார்.

சில எழுத்தாளர்களுடைய மொழிபெயர்ப்புகளை வேறு நபர்கள் (முகவர்கள்) அல்லது அமைப்புகள் கையாளும். அதுபோன்ற நேரங்களில், ‘நீங்கள் அவர்களுடன் பேசுங்கள்’ என்று பதில் வரும்.

ஒருவேளை எழுத்தாளரை இம்முறையில் தொடர்புகொள்ள இயலாவிட்டால், நீங்கள் மொழிபெயர்க்க விரும்பும் நூலை வெளியிட்ட பதிப்பகத்தைத் தொடர்புகொள்ளலாம். ஒருவேளை, உரிமை அவர்களிடம் இருக்கலாம், அல்லது, அவர்கள் எழுத்தாளரைத் தொடர்புகொள்ள உங்களுக்கு உதவலாம்.

எது எப்படியோ, முறைப்படி அனுமதி பெறாமல் எதையும் மொழிபெயர்க்காதீர்கள். நீங்கள் லாபத்துக்காகச் செய்யாவிட்டாலும் அது சட்டப்படி சரியில்லை.

இந்தப் பகுதியில் எழுத்துபற்றிய கேள்வி, பதில்கள் இடம்பெறும். உங்கள் கேள்விகள், ஐயங்களையும் ezhudhuvom@gmail.com என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பிவையுங்கள்.

Keywords: Translation, Translations, Translator, Translation Rights, Translation Right, Copyright, Permission, Authors, Writers, Books, மொழிபெயர்ப்பு

1 Comment

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s