நூல் ஆராய்ச்சியின்போது குறிப்புகள் எடுப்பது எப்படி?

உங்களுடைய கட்டுரை, நூல் அல்லது நாவலுக்காக ஆராய்ச்சி செய்கிறீர்கள். பல விஷயங்களைப் படிக்கிறீர்கள். பின்னர் அந்தப் படைப்பை எழுதும்போது இந்த விஷயங்கள் அனைத்தையும் பயன்படுத்திக்கொள்ளும்படி அவற்றைக் குறிப்பெடுத்துக்கொள்வது எப்படி? அதற்கான 15 டிப்ஸ் இதோ:

 1. குறிப்புகளைத் தாளிலும் எடுக்கலாம், ஃபோனிலும் எடுக்கலாம், கம்ப்யூட்டரிலும் எடுக்கலாம், உங்களுக்கு எது வசதியோ அதில் எடுங்கள், ஆனால், அனைத்துக் குறிப்புகளும் ஒரே இடத்தில் இருக்கும்படி பார்த்துக்கொள்ளுங்கள்.
 2. நல்ல நினைவாற்றல் உள்ளவர்கள் மனத்தில் குறிப்பு எடுத்துக்கொள்ளலாம். ஆனால், இது சிறு கட்டுரைகளுக்குதான் பொருந்தும். பெரிய நூலுக்கான குறிப்புகள் அனைத்தையும் மனத்தில் வைத்துக்கொள்வது வீண் வேலை.
 3. கையால் குறிப்பு எடுக்கிறவர்கள் தெளிவான கையெழுத்தில் எழுதப் பழகுங்கள். நீங்கள் எழுதியதைப் பின்னர் உங்களாலேயே படிக்க இயலவில்லை என்றால் அந்தக் குறிப்பு வீண்.
 4. செல்ஃபோன், கணினியில் குறிப்பு எடுக்கிறவர்கள் அதைப் புகைப்படம் எடுக்காதீர்கள், அல்லது, காப்பி, பேஸ்ட் செய்யாதீர்கள், குறிப்பை நீங்களே உங்கள் சொற்களில் எழுதுவது அல்லது தட்டச்சு செய்வதன்மூலம் அது உங்கள் மனத்தில் பதியும், அது மிகவும் முக்கியம்.
 5. செல்ஃபோன், கணினியில் குறிப்பு எடுக்கும்போது அந்தக் குறிப்புகள் எழுத்துகளாக இருக்கலாம், அல்லது குறிப்புகளுக்கிடையில் அழகான இணைப்பை உண்டாக்கும் Mindmaps போன்ற உத்திகளைப் பயன்படுத்தலாம். இதிலும் உங்களுக்கு எது வசதியோ அதைத் தேர்ந்தெடுங்கள். (Mindmaps பற்றி மேலும் தெரிந்துகொள்ள இந்தப் புத்தகத்தைப் படிக்கலாம்.)
 6. குறிப்புகள் மிகச் சுருக்கமாகவும் இருக்கக்கூடாது; மிக நீளமாகவும் இருக்கக்கூடாது; தேவையான விஷயங்கள் அனைத்தும் அதில் இடம்பெறும்படி பார்த்துக்கொள்ளுங்கள்.
 7. குறிப்புகள் இலக்கணத் தூய்மையுடன் இருக்கவேண்டியதில்லை. ஒரே ஒரு சொல்கூடக் குறிப்புதான்.
 8. நாள், ஆண்டு, இடம் போன்ற விஷயங்களைக் குறிப்பில் கண்டிப்பாகச் சேருங்கள். இதில் ஒரே ஒரு விஷயம் விடுபட்டாலும் பின்னர் நூல் எழுதும்போது தேடிக் கண்டுபிடிப்பது சிரமம், உங்கள் எழுத்து ஓட்டம் தடைப்படும்.
 9. நேரத்தை மிச்சப்படுத்த விரும்புகிறவர்கள் குறிப்பு எடுப்பதற்குப் பிறரைப் பயன்படுத்தலாம். எடுத்துக்காட்டாக, உங்கள் உதவியாளர் அல்லது Virtual Assistant எனப்படும் மெய்நிகர் உதவியாளர். ஆனால், அந்தக் குறிப்புகளை நீங்கள் ஒருமுறை படித்து உறுதிப்படுத்திக்கொள்ளவேண்டும். இந்த முக்கியமான விஷயத்தில் பிறரை முழுமையாக நம்புவது நல்லதில்லை.
 10. அத்தனைக் குறிப்புகளையும் ஒன்றன்கீழ் ஒன்றாக எழுதிவருவதைவிட, துணைத் தலைப்புகளை உண்டாக்கிக்கொண்டு உரிய குறிப்புகளை அதன்கீழ் சேர்ப்பது நல்லது. எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு வாழ்க்கை வரலாற்றுக்கு 2000 குறிப்புகள் எடுக்கிறீர்கள் என்றால், அதில் 50 குறிப்புகள், ‘இளமைப் பருவம்’ என்ற துணைத் தலைப்பின்கீழ் வரலாம்; 120 குறிப்புகள், ‘கல்லூரி வாழ்க்கை’ என்ற துணைத் தலைப்பின்கீழ் வரலாம். இப்படித் துணைத் தலைப்புகளின்கீழ் குறிப்பெடுக்கும்போது, அவற்றைத் தொகுத்துப் பார்ப்பதும் எளிதாக இருக்கும்.
 11. ஒரே குறிப்பை (அல்லது தகவலை) இரண்டு வெவ்வேறு இடங்களில் பார்க்கிறீர்கள் என்றால், முன்பு எடுத்த குறிப்புக்குத் திரும்பச் சென்று “+1” என்று போட்டுக்கொள்ளுங்கள், முழுக் குறிப்பையும் இன்னொருமுறை எழுதவேண்டியதில்லை.
 12. எந்தக் குறிப்பு எங்கிருந்து வந்தது என்பதையும் அந்தந்தக் குறிப்பின்கீழ் எழுதுங்கள். எடுத்துக்காட்டாக: நூலின் பெயர் அல்லது கட்டுரையின் பெயர் அல்லது பேட்டியின் தலைப்பு போன்றவை. ஒரே நூலிலிருந்து பல குறிப்புகள் வருகின்றன என்றால், அந்த நூல் பெயரைச் சுருக்கி எழுதலாம், அல்லது, அதற்கு ஓர் எண்ணைக் கொடுத்துவிடலாம்.
 13. படைப்பை எழுதத் தொடங்குமுன் குறிப்புகளை ஒருமுறை பாருங்கள்; அவை உங்களுக்கு ஒரு முழுமையான பார்வையை அளித்தால், அதன்பிறகு எழுதத் தொடங்கலாம்.
 14. குறிப்புகள் அனைத்தும் உங்கள் படைப்பில் பயன்படவேண்டும் என்று கட்டாயம் இல்லை. தேவையானதைப் பயன்படுத்திக்கொள்ளுங்கள். மற்றவை வேறொரு நேரத்தில் பயன்படும்.
 15. படைப்பை எழுதியதும் குறிப்புகளை அழித்துவிடாதீர்கள், குறைந்தது ஆறு மாதம்வரை அவற்றைச் சேமித்துவைப்பது நல்லது, ஏதேனும் அவசரப் பார்வைக்கு உதவும்.

Keywords: Research, Notes, Note taking, Note-taking, Book Research, Note, Summary, Articles, Mindmaps, Mindmap, Mind Map, Mind Maps, Tony Buzan

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s