உங்கள் புத்தகத்தைச் சிறப்பாக்கும் 100 வழிகள்

ஒரு புத்தகம் எழுதிவிட்டீர்கள். ஆனால், அதைப் படித்துப்பார்க்கும்போது ஏதோ குறைவதுபோல் தோன்றுகிறது. அது என்ன என்று தெரியவில்லை, அதை எப்படிச் சரிசெய்வது என்றும் தெரியவில்லை.

கவலை வேண்டாம். இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு உதவக்கூடிய 100 வழிகளை மிக எளிதான ஒரு கட்டுரையாக எழுதியிருக்கிறார் எலிசபெத் சிம்ஸ். அந்தக் கட்டுரையை (ஆங்கிலம்) இங்கு க்ளிக் செய்து படிக்கலாம், உங்கள் படைப்பை மேம்படுத்தலாம்.

இதுபோல் நீங்கள் உங்களுடைய புத்தகத்தைச் சிறப்பாக மாற்றுவதற்குப் பின்பற்றும் வழிகள் என்னென்ன? கமென்ட்ஸ் பகுதியில் சொல்லுங்கள், உங்களுடைய சக எழுத்தாளர்களுக்கு உதவும்.

Keywords: Writing, Writers, Authors, Manuscript, Editing

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s