எழுத்தாளர்களுடைய இணையத் தளம் எப்படி இருக்கவேண்டும்?

எழுத்தாளர்களுக்கென்று தனியான இணையத் தளங்கள் தேவைப்படுகிற டிஜிட்டல் சூழ்நிலை இது. உங்களையும் உங்கள் புத்தகங்களையும் உலகுக்கு அறிமுகப்படுத்த, உங்கள் படைப்புகளை வாசகர்கள் தொடர்ந்து படிக்க, அவர்களுடன் நீங்கள் உரையாட, இன்னும் பல நோக்கங்களுக்கு இந்த இணையத் தளம் பயன்படும். இது ஒரு மார்க்கெட்டிங் (Marketing, அதாவது, சந்தைப்படுத்தல்) கருவியாகவும் அமையும், உலகுக்கு உங்களை நன்கு அறிமுகப்படுத்தும், பல தொடர்புகளை உண்டாக்கும்.

இப்போது இணையத் தளங்களுக்கான செலவும் கணிசமாகக் குறைந்துள்ளது. எனவே, இணையத்தில் உங்களுக்கான ஓர் இடத்தை அமைப்பது மிக எளிதாகிவிட்டது.

ஆனால், எழுத்தாளர்கள் இணையத் தளத்தில் என்னென்ன இருக்கவேண்டும்?

நீங்கள் படைப்பாளர்கள். எனவே, உங்கள் விருப்பம்போல் பல புதுமையான விஷயங்களை இந்த இணையத் தளத்தில் இடம்பெறச் செய்யலாம். எனினும், சில பொதுவான விஷயங்களை இங்கு பட்டியலிட்டுள்ளோம். இவற்றையும் இன்னும் பலவற்றையும் உங்கள் இணையத் தளத்தில் சேருங்கள், தொடர்ந்து மேம்படுத்திக்கொண்டிருங்கள்:

  • உங்களைப்பற்றிய அறிமுகம் (தமிழில், ஆங்கிலத்தில்)
  • உங்கள் நூல்கள்
  • உங்கள் நூல்களுக்கான விமர்சனங்கள்
  • உங்கள் நூல்களை எங்கு வாங்கலாம்?
  • உங்களுடைய கட்டுரைகள், வீடியோப் பதிவுகள்
  • உங்களைத் தொடர்புகொள்வதற்கான மின்னஞ்சல் முகவரி அல்லது இணையப் படிவம் (Web Form)
  • நீங்கள் பெற்றுள்ள விருதுகள், பாராட்டுகள், கௌரவங்கள்
  • வெளி இணைப்புகள் (எடுத்துக்காட்டாக, உங்கள் நூல்களை வெளியிடும் பதிப்பாளருடைய இணையத் தளம், உங்களுடைய யூட்யூப் சானல் போன்றவை)

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s